TISKOVÁ ZPRÁVA: Veganští aktivisté ukáží realitu velkochovů ale nabídnou také alternativu

 Brno, 11. 10. 2021 – V pondělí 11. října se v 11 hodin dopoledne aktivisté z Kolektivu pro zvířata (KPZ) sejdou na brněnském Náměstí Svobody, aby formou happeningu s názvem „Od krutosti k soucitu“ ukázali veřejnosti, jak to vypadá v českých velkochovech, ale také nabídli alternativu k výrobkům pocházejícím ze zvířat. „V jednom stánku, který bude reprezentovat krutost poběží záběry tzv. hospodářských zvířat z českých velkochovů. V druhém stánku veřejnosti nabídneme rostlinné ochutnávky a vše spojené s rostlinnou stravou. Tento stánek bude reprezentovat soucit a ukáže, že vše začíná u spotřebitelského chování každého z nás,“ říká členka KPZ, Anna Kupcová. Happening se bude odehrávat v čase 11:00–18:00 hod. 

Kromě informačních materiálů, rostlinných ochutnávek nebo promítání z velkochovů budou aktivisté také komunikovat s kolemjdoucími a šířit osvětu v oblasti práv zvířat a veganství. „Samotný happening bude zajímavý i vizuální stránkou. Připravili jsme si i dobrý grafický vizuál, který veřejnosti jasně ukáže o co tady jde. Našich devět metrů záboru nebude moct minout nikdo na Svoboďáku,“ dodává Kupcová. Tento happening má přivést veřejnost k zamyšlení, zda průmyslové využívání zvířat je nadále obhajitelné, když existují chutné a zdravé veganské alternativy.

Kolektiv pro zvířata (KPZ) je spolek odmítající současné pojetí zvířat. Aktivity kolektivu jsou celoroční a zahrnují veřejná promítání a petiční stánky, stejně jako organizaci rozsáhlejších událostí, zejména festivalu VeganFest, či tematických demonstrací a happeningů.

Událost na Facebooku: www.facebook.com/events/908595756757942

Kontakt:

Anna Kupcová, členka Kolektivu pro zvířata, 775 338 066, info@kolektivprozvirata.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA: V CENTRU BRNA PROBĚHNE NÁRODNÍ VÝSTAVA OTROKŮ

V pondělí 6. 9. 2021 od 16 hodin se na Malinovského náměstí uskuteční veřejná dražba lidských „otroků“. Lidští „otroci“ v řetězech budou v rámci akce nabízeni k prodeji kolemjdoucím. Cílem organizace Kolektiv pro zvířata, která tuto akci pořádá, je poukázat na podobnost mezi lidskými a zvířecími otroky a vyjádřit nesouhlas s konáním Národní výstavy hospodářských zvířat (NVHZ), která probíhá 5.–8. 9. 2021 na brněnském Výstavišti. 

Kolektiv pro zvířata, organizace za práva zvířat, chce tímto happeningem upozornit na nevhodné zacházení se zvířaty, které jsou v rámci NVHZ degradovány na pouhé komodity. Na tuto absurditu má poukázat nabízení lidských otroků, kteří se hodnotí, stejně jako takzvaně hospodářská zvířata, podle jejich stavby těla, váhy, životnosti, či dojivosti. „V moderní době již nemusíme k přežití využívat zvířata, stejně jako nemusíme využívat lidských otroků pro naše pohodlí. Přesto jsou tyto živé bytosti degradovány na stroje na maso, mléko, kůži, tak jako kdysi byli lidé degradováni na pouhou pracovní sílu bez schopnosti emocí a bolesti. Každý si může vybrat stranu, proč tedy vybírat stranu otrokářů?“ říká členka Kolektivu pro zvířata, Kristýna Dobšínská.  

Happening si dává za cíl upozornit na problematické aspekty intenzivního chovu hospodářských zvířat, který NVHZ propaguje. Vedle etického aspektu využívání zvířat a jejich špatných podmínek ve velkochovech, upozorňuje také na fakt, že živočišná produkce a intenzivní zemědělství výrazně přispívají ke klimatické změně, mají negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Pro kolemjdoucí z řad široké veřejnosti jsou proto připravené letáčky a webové stránky www.otrocivbrne.cz s dalšími informacemi.  

Pořadatelé NVHZ uvádí, že je tato akce v Brně největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Na výstavu je přivezeno přes 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Jejich hodnotu zde udává chuť jejich masa, objem mléka, který mohou vyprodukovat, nebo kvalita jejich vlny. Příkladem může být „stotisícová dojnice“ OSEVA ARANCA 2 s číslem 208. Podle pořadatelů veletrhu je její největší předností objem doposud vydojeného mléka – 137 545 kg mléka v průběhu 10 laktací, což v průměru činí neuvěřitelných 38 kg mléka denně.

Kolektiv pro zvířata zároveň vyzývá k tomu, aby každý nahlédl do svého spotřebního koše a zamyslel se, zda může v rámci své spotřeby podniknout etičtější kroky, jako například vynechat masné a mléčné výrobky, vejce, kosmetiku testovanou na zvířatech, kůži a kožešiny.  

Kolektiv pro zvířata z.s. je brněnský spolek založený v roce 2009. Jeho činnost vychází z přesvědčení, že život každého zvířete má jedinečnou hodnotu sám o sobě a že každý cítící tvor má právo na svobodný život. Aktivity kolektivu jsou celoroční a zahrnují veřejné veganské ochutnávky, stejně jako organizaci rozsáhlejších událostí, zejména festivalu VeganFest a tematických demonstrací a happeningů.

Kontakt:

Kristýna Dobšínská, členka Kolektivu pro zvířata, 775 184 379, info@kolektivprozvirata.cz

Další informace:

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/976171083172340 

Webové stránky: www.otrocivbrne.cz

Otroci v Brně

Národní výstava tzv. hospodářských zvířat opět v Brně

Každé dva roky se v Brně koná Národní výstava hospodářských zvířat (NVHZ), kde jsou brněnském Výstavišti předváděná takzvaná hospodářská zvířata. Více než 800 zvířat je hodnoceno podle jejich velikosti, osvalení, či dojivosti. Jsou zde vystavována stresu jak od návštěvníků, které tvoří i celé rodiny, tak v rámci výstavy, například předváděním rodea. Samotná oficiální stránka výstaviště o těchto zvířatech mluví jako o kusech a degraduje je na komodity. Letos se tato výstava zvířecích otroků koná ve dnech 5. – 8. 9. 2021.

Co kdyby to byli psi, nabízení pro konzumaci? 

Happeningem Národní výstava otroků 6. 9. 2021 na Malinovského náměstí vyjadřujeme svůj nesouhlas s tím, aby bylo takovým způsobem na zvířata nahlíženo – tedy jako na komodity určené pro lidskou potřebu – a stejně tak i zacházeno. Nechceme nijak degradovat hrůzy kolonizace a otrokářství. Nicméně chceme, aby se široká veřejnost zamyslela nad tím, že se zvířaty je zacházeno podobně jako s otroky v minulosti. Jsou snižovány jejich schopnosti cítit strach a bolest, jsou považována za méně inteligentní než ostatní zvířata a tím se často ospravedlňuje jejich zabíjení. Na podobnost vykořisťování zvířat a otroctví je upozorněno například v přednášce Domestikace a otroctví od Evy Linhartové.

Chceme přivést veřejnost k zamyšlení, zda je v pořádku věznit, týrat a zabíjet živé bytosti jen proto, že jsou jiným živočišným druhem. Zeptejte se sami sebe: „Co kdyby na jejich místě byl někdo vám blízký?“, či „Co kdyby to byli psi?“. 

Výstava versus realita

Problém samotné výstavy takzvaných hospodářských zvířat není pouze v tom, že zvířata jsou prezentována jako užitkové jednotky pro lidskou potřebu, nýbrž také samotné zkreslení reality, ve které jsou tato zvířata prezentována. Výstava jim nabízí relativně velký prostor, zvířata na něm bývají ustájena v čerstvé slámě, bez oděrků nebo výkalů, ve kterých jsou nucena se, především ve velkochovech, také často válet. 

Věříme, že kdyby měl každý možnost vidět zevnitř chovy, z kterých mohou pocházet i některá zvířata z této výstavy, rozhodně by změnil názor na zneužívání zvířat člověkem a také přehodnotil své spotřebitelské chování. Rodiny s dětmi, které tuto výstavu navštěvují, by svým potomkům těžko vysvětlovali obrovský zápach z brojlerových hal, které vězní desetitisíce zvířat natlačených na sobě bez přístupu k čerstvému vzduchu nebo veterinární péči. Zapáchající prasečáky plné výkalů, špíny, ohrad a mrtvých selat pohozených na betonu, také nejsou něčím, co na výstavě uvidíte. Pohled na vyděšené krávy, která jedou na jatka ve čtvrtině svého průměrného dožití, protože jim klesla dojivost, to není hezký pohled pro nikoho. 

Zkuste to vegansky! Pro zvířata, planetu a své zdraví

Touto akcí zároveň chceme mimojiné upozornit na environmentální dopady intenzivního hospodářství a živočišné produkce, která je zodpovědná za 14,5 % všech způsobených emisí skleníkových plynů lidskou činností. Zároveň chceme poukázat, že správně sestavená rostlinná strava je bezpečná a plnohodnotná, a také může pomoci při prevenci či léčbě některých nemocí.

Nevíte, jak začít s veganstvím? Rádi bychom vám doporučili přednášku MUDr. Radany Dymáčkové Ph.D. s názvem Veganství a zdraví.

„Člověk o nic nepřijde tím, že je laskavý ke zvířatům. “

Joaquin Phoenix

Národní výstava otroků v Brně

V Brně se po dvou letech opět koná Národní výstava hospodářských zvířat. Tato ostudná ukázka degradace živých, cítících bytostí je vyjádřením nadřazeného postoje člověka ke zvířatům a nápadně připomíná otrokářské aukce a výstavy, které známe z ne tak dávné minulosti.

Po čtyři dny se na výstavišti ocitá přes 800 otroků, kteří smutně stojí nebo polehávají přivázáni krátkým řetězem či v klecích, mláďata se bázlivě tisknou k matkám, statní samci jen zlomeně a otupěle civí. V soutěžích se posuzuje výkrmnost a zmasilost, u dojnic kvalita mléka a množství, které jsou schopné vyprodukovat. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že jsou to živé bytosti s vlastními pocity a touhami. Stejně tak, jako se lidští otroci ještě před pár stoletími hodnotili podle stavby těla, síly nebo obratnosti, se zde zvířecí otroci hodnotí podle užitkovosti. (Jak to na této výstavě vypadá? → http://bit.ly/NVHZ_KPZ)

Kolektiv pro zvířata proto letos opět pořádá happening s názvem “Národní výstava otroků”, pomocí kterého chce poukázat na podobnost mezi lidskými a mimolidskými otroky. Je načase si uvědomit, že otroctví zvířat je stejně opovrženíhodné jako otroctví lidí.

Naše Národní výstava otroků začne v odpoledních hodinách na Malinovského náměstí v Brně, kde formou happeningu vyjádříme svůj nesouhlas s degradací zvířat na zboží. Samotný happening bude končit ve večerních hodinách – přesné časy ještě upřesníme.

Zvířata jsou inteligentní bytosti, které nejsou na světe pro lidi, ale ze svých vlastních důvodů. Přijďte i vy říct “NE” Národní výstavě hospodářských zvířat. Každý hlas je důležitý!

Pokud máte zájem zapojit se do této akce, napište nám zprávu na náš facebook nebo na email info@kolektivprozvirata.cz

Ozvěny VeganFestu aneb tlachání online

VeganFest uspořádat nemůžeme, ale pořádat přednášky pro veřejnost nám trochu chybí. A tak jsme se rozhodli, že uspořádáme 4 live stream vystoupení na různá témata. Ve třech úterých a jedné středě se dozvíme něco o veganské výživě, sociálním veganství, netestovaných produktech nebo se podíváme na workshop vaření.

A kdo pro vás bude přednášet?

▶ 20.4. – Petra Drábková z restaurace Pilgrim a hladového okénka Fryends si připraví workshop vaření.

27.4 – Martin X Tománek, který na klasickém VeganFestu již vystupoval (Veganství jako budoucnost křesťanství), nám poví něco více o sociálním veganstvím.

▶ 4.5. – MUDr. Radana Dymáčková se jako klasicky zaměří na veganskou výživu a zdraví. Radana byla na našem VeganFestu jako přednášející už několikrát (Úvod do veganství a Veganství a zdravotní hlediska aneb výhody rostlinné stravy).

▶ 12.5 – Veronika Prokůpková, jedna z bývalých členek KPZ, bude mít přednášku o tom, jak se vyznat v produktech, které nejsou testované na zvířatech.

Facebooková událost zde

Všechny přednášky budou formou online streamu. Budou zadarmo a vy všichni se budete moci průběžně ptát na jakékoliv dotazy.

Budeme se na Vás těšit!

Návštěvy azylových farem: Mění stravovací návyky a pohled na svět?

Motivují prohlídky záchranných farem k přechodu na veganství a k tomu, aby lidé vegany zůstali? Poslední studie a analýzy, které jsme publikovali spolu s Farm Sanctuary, ukazují povzbuzující výsledky. 

Život bez krutosti z.s.

Farm Sanctuaries neboli „záchranné farmy“ vznikly, aby pomáhaly zvířatům ve špatných podmínkách a poskytovaly jim místo pro bezpečné a spokojené dožití. Tyto farmy jsou přímou odpovědí na násilí, které je na zvířatech pácháno ve velkochovech (Záběry z ČR). V USA existují již stovky podobných zařízení (Compassionate Farming Education Initiative, n.d.). Přestože je primárním účelem těchto farem záchrana týraných zvířat, mnoho z nich se aktivně věnuje také boji za práva zvířat a otázce veganství. Seznamují veřejnost s touto problematikou a snaží se získávat finanční prostředky – například otevíráním bran návštěvníkům, což mimojiné pomáhá také měnit pohled lidí na takzvaná „hospodářská” zvířata.

Číst celý článek

Tisková zpráva: V prvním českém dokumentu o veganech se představí lékařka na onkologii i účastník Oktagon MMA

12. 10. 2020 – Brněnská organizace Kolektiv pro zvířata (KPZ) uvádí první český dokument Síla soucitu o veganském způsobu života. V šestidílném cyklu se představí zakladatelky azylů pro zachráněná hospodářská zvířata, majitelky úspěšných veganských restaurací, vedoucí lékařka z oddělení onkologie a vrcholový zápasník v MMA, amatérský mistr republiky v muay thai CMTA a sběratel mnoha dalších ocenění.

„Projekt Síla Soucitu má za cíl ukázat široké veřejnosti, že veganství není životní styl pro úzkou skupinu lidí nebo moderní trend mladé generace, ale že veganem nebo vegankou může být opravdu každý,“ říká Jakub Maceja z KPZ, který se stará o produkci.

Dokument ukazuje několik různých lidí, kteří se rozhodli vyřadit ze svého jídelníčku živočišné produkty. V jednotlivých epizodách se dozvíme jejich motivaci a cestu k veganství i to, jak žijí a jak jim tato cesta změnila život. Jaké je starat se o desítky zachráněných zvířat? Jaký názor má na živočišnou stravu onkoložka? A lze dělat (nejen) bojový sport na vysoké úrovni bez konzumace masa? Krátce diváci uvidí i exkluzivní záběry z českých velkochovů, které nejsou jinde ke shlédnutí.

“Setkání se všemi protagonisty bylo velmi inspirativní. Jsou to rozmanití a zajímavé lidé, stejně tak jejich životy. Myslím si, že setkání s nimi, byť skrze dokument, může zbořit mnoho předsudků a mýtů, které o veganech a veganství kolují,” říká režisér Jan Fuksa.

Epizody budou ke shlédnutí na sociálních sítích Kolektivu pro zvířataa (www.facebook.com/kolektivprozvirata, www.youtube.com/VeganFestTV, www.instagram.com/kolektivprozvirata, www.silasoucitu.cz) v tomto pořadí:

  • 12. 10. – Tady jste v bezpečí (Azylová farma Jarikhanda)

  • 19. 10. – V ringu za zvířata (MMA fighter Pavel Salčák)

  • 26. 10. – Tahle farma není na maso (Život bez krutosti na statku)

  • 2. 11 – Nechybí vám bílkoviny, paní doktorko? (MUDr. Radana Dymáčková)

  • 9. 11. – Láska ke zvířatům prochází žaludkem (Pavla Drlíková (Die Kuche), Petra Drábková (Pilgrim)

 

Veganství je způsob života, jehož snahou je v co největší možné a praktikovatelné míře vyloučit všechny formy využívaní zvířat a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo jakémukoli jinému účelu. Vegané a veganky tedy nekonzumují živočišné potraviny (jako maso, mléko a mléčné produkty, vejce aj.).

Projekt vznikl v produkci brněnské organizace Kolektiv pro zvířata z.s., která se zabývá osvětou v oblasti veganství, práv zvířat a ekologie. Pořádá největší přednáškový festival o ochraně zvířat VeganFest, věnuje se projektu Nedělej rozdíly,  nebo pořádá veřejné veganské ochutnávky. Jan Fuksa je brněnský dokumentarista, kameraman a střihač v jedné osobě. Spolupracuje s mnoha kulturními institucemi (Národní divadlo Brno, Filharmonie Brno, Pražské jaro, Moravská galerie Brno) na dokumentech a kampaních. Je také autorem mnoha hudebních klipů (Květy, Mucha). “Zajímá mě veganství v rozličných aspektech, ale zároveň mě baví poslouchat příběhy lidí a v tomto dokumentu jsem se pokusil obě tyto vášně spojit.”, poodkrývá motivy vzniku série režisér.

Další práce Jana Fuksy: https://vimeo.com/janfuksa

Kontakty:

Jakub Maceja, produkce: 737 681 108

info@kolektivprozvirata.cz

Jak Fuksa, režisér: 775 254 540, jsem@janfuksa.cz

Web

www.silasoucitu.cz

Tisková zpráva: Obyvatelé Brna budou protestovat proti využívání zvířat v cirkusech

Brno 16. 9. 2020 Obyvatelé Brna se postaví proti přítomnosti cirkusů se zvířaty v jejich městě.

Ve středu  16. září v 16:30 budou protestovat proti show pořádané cirkusem Jo-Joo v Brně-Komárově. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s využíváním zvířat pro zábavu. Přes sociální síť Facebook svoji účast přislíbilo, či o ní uvažuje, přes 400 lidí.

„Věříme, že je důležité upozornit veřejnost na to, co zvířata v cirkusech musejí podstupovat,” říká jedna z organizátorek protestu a členka KPZ Veronika Chlupová. „Lidé, kteří cirkusy navštěvují, nemají často ponětí o nedostačujících a nepřirozených životních podmínkách, které jsou pro některá cirkusová zvířata denním chlebem.”

V Brně to nebude první akce tohoto druhu. Město zažilo během posledních let již několik demonstrací proti cirkusům se zvířaty, které reagovaly na výsledky ankety z minulého roku iniciované brněnským Magistrátem, kde 79 % hlasujících jasně vyjádřilo nesouhlas s přítomností cirkusů s divokými zvířaty v Brně.

Přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Zdeněk Knotek k dané problematice řekl, že „zvířata (všechny) mají být chována za podmínek, které se co nejvíce přibližují přirozeným podmínkám. Cirkusy v tomto směru nemohou zajistit přirozené podmínky pro druhy volně žijících zvířat, ale ani pro jiné druhy zvířat.“ K problematice držení a drezury divokých zvířat v cirkusech se vyjadřuje také odborná veřejnost v zahraničí. Například Svaz evropských veterinářů tvrdí, že není v možnostech cirkusů zajistit optimální fyziologické, psychologické a sociální podmínky k životu.

Hnutí proti cirkusům se zvířaty je v současnosti již celosvětovou záležitostí, například i naši sousedé na Slovensku, kteří po vzoru jiných zemí zakázali využívání divokých zvířat pro cirkusová představení. V Řecku či Bolívii dokonce uzákonili úplný zákaz cirkusů se zvířaty. 

Více informací o této problematice naleznete na webových stránkách cirkusybezzvirat.cz. Bližší informace o této protestní akci a dalších aktivitách spolku KPZ najdete na webu kolektivprozvirata.cz.

FB událost: https://www.facebook.com/events/305813710762613/ 

www.kolektiprovzirata.cz

Kontakty:

Veronika Chlupová: 604 338 040

info@kolektiprozvirata.cz

Aktivisté, kteří položili svůj život za práva zvířat

První kampaně proti zneužívání zvířat v laboratořích se datují již od počátku 20. století. Tehdy však většina pokusů o upozornění na tento problém končila neúspěšně. Skupiny se zdály být bezmocné. Koncem 60. let ale vznikala skutečná revoluce nástupem sabotáží lovů divokých zvířat. Sabotéři protestovali a dělali přímé akce, kterými dali základ dnešnímu hnutí za osvobození a práva zvířat. Co vše ale za těmito činy stálo? A co vše za nimi i dnes stojí?

Mike Hill byl prvním sabotérem honů, který byl při snaze o prosazení ochrany zvířat lovci zabit. Pracoval v organizacích na pomoc zvířatům, byl veganem a podporoval sabotáže lovů. V den, kdy zemřel, se konalo lovecké setkání „Cheshire Beagles“. Od začátku akce se objevovaly agresivní podněty proti sabotérům. Ke konci dne naskočili dva lovci do pick-upu a chtěli odjet lovit na jiné místo, aby se ochránců zvířat zbavili. Poblíž ale stáli 3 sabotéři, kteří chtěli jejich odjezdu zabránit. Naskočili do zadní části auta, protože očekávali, že s nimi na palubě se vozidlo nerozjede. Řidič Alan Summersgill však prudce rozjel vozidlo. Během rychlé jízdy se strach těchto tří ochránců stupňoval. Tato jízda pro ně byla životu nebezpečná a netušili, kam budou dovezeni. Rozhodli se, že až vozidlo dostatečně zpomalí nebo zastaví na křižovatce, vyskočí z něj. Mike zpanikařil a vyskočil v zatáčce, kde auto zpomalilo. Bohužel se o vozidlo zachytil a padl mezi nákladní auto a přívěs, který jeho tělo rozdrtil. Lovci pokračovali dál, aniž by nějak reagovali na tuto situaci, dokud jeden ze dvou zbývajících sabotérů nerozbil zadní okno auta a nepokusil se jej zastavit, načež byl fyzicky napaden. Auto zastavilo přibližně kilometr za Mikeovým tělem. Jeden ze sabotérů se za ním rozběhl a snažil se mu poskytnout první pomoc. Druhý běžel k nedalekému domu, aby zavolal sanitku. Přes všechnu snahu bylo již pozdě. Za jeho smrt nebyl nikdy nikdo postaven před soud. Po tomto incidentu došlo na severovýchodě Anglie k oživení akcí na frontě osvobození zvířat, zejména k těm, které se týkaly sabotáží lovů. Mike zemřel 9. února 1991 ve věku 18 let.

Tom Worby se společně se svou přítelkyní zúčastnil své vůbec první akce proti lovům divokých zvířat. Sabotéři stáli na poli před lesem, ve kterém měl být uskutečněn lov a křičeli, aby plašili zvěř. Z lesa vyšlo pár rozzlobených lovců v čele s Geoffrey Foxem. Lov byl nakonec díky vyplašení zvěře neúspěšný. Na tomto základě byla zavolána policie. Sabotéři ale odmítali odejít, protože neporušovali žádný zákon. Policista nadále přebíhal mezi dvěma davy a nakonec bylo jasné, že se sabotéry nic nezmůže. Lovci nakonec odvolali lov na jiný den a rozhodli, že Tony Ball sbalí lovecké náčiní a psy do dodávky a odveze je. Tony Ball měl výbušnou a agresivní povahu. Pár týdnu před tímto incidentem seskočil ze svého koně a fyzicky napadl jiného sabotéra, ostatní lovci ho stejným počínáním podpořili. Jeden ze sabotérů byl po tomto útoku v bezvědomí.

Číst celý článek

Šťastný Den matek… i těch zapomenutých

a6af00f5d8e2a8215bfb915545091153Pro každého z nás má máma zásadní místo v životě: devět měsíců nás nosí ve svém těle, porodí, stará se ve dne v noci. Pro většinu z nás je také nejbližší nebo jedním z nejbližších lidí v životě ­– člověk, který nám pofouká bolístku, poslechne starosti, sdílí naše radosti a je ochoten kdykoliv pomoct.

Ačkoli mnoho z nás má jistě s maminkou pěkný vztah, přece jen jsme byli o něco okradeni. Minulé století se neslo ve znamení velkého vědeckého a technického pokroku a ten ovlivnil i přístup k výchově a péči o děti. Jistě, zmizela spousta nemocí, velmi se snížila úmrtnost novorozenců, apod. Ale touha vše přesně změřit a popsat potlačila přirozený vztah matky a dítěte.

„Příroda dítě připravila na to, že se narodí a zůstane chráněno u mámy v náručí. Jakýkoli jiný scénář vyvolává u novorozence strach. Bezprostředně po porodu nastává u matky a dítěte unikátní hormonální situace, která se už nikdy nebude opakovat. Je to období, které je [nám] dáno biologicky a jehož smyslem je navázání silného láskyplného pouta. Těsně po porodu doslova zaplaví organismus ženy hormon lásky oxytocin a posílí tak vztah mezi matkou a dítětem. Tomuto procesu se říká bonding. Aby se pouto dobře nastavilo, mělo by být miminko u mámy na hrudníku v kontaktu kůže na kůži a dvojice by měla zůstat dlouhé hodiny nerušena, což se bohužel ve většině případů neděje.“

Číst celý článek