V CENTRU BRNA SE BUDOU OPĚT PRODÁVAT “VÁNOČNÍ PSI”

Brno – Na kruté zacházení s kapry upozorní v pondělí 18. prosince od 16 hodin v centru Brna lidé z místního Kolektivu pro zvířata (KPZ). Budou nabízet ke koupi živé psy, přítomen bude i „řezník“ a bude možné zakoupit „psí maso“.

Fiktivním prodejem „vánočních psů“ chce KPZ poukázat na paradox krutého zacházení s kapry a necitlivost vůči jejich utrpení na straně jedné a soucit se psy jako domácími mazlíčky na straně druhé. Podle aktuálních vědeckých poznatků přitom ryby vnímají bolest a strach na srovnatelné úrovni jako savci – cesta ze sádek na vánoční stůl je tak pro ně utrpením.  

Akce se letos během prosince koná ve čtyřech českých městech (konkrétně Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové). Má provokativním způsobem, tedy záměnou kaprů za psy, přimět lidi k zamyšlení nad rozdílným vnímáním různých druhů zvířat. Tento rozdíl je přitom především v našem přístupu. Po fyziologické stránce není mezi savci a rybami velký rozdíl: mají vyvinutou nervovou soustavu a vnímají bolest i strach. Kapři jsou před vánočními svátky vystaveni velmi krutému zacházení, které začíná již transportem ze sádek. Ryby jsou vyhladovělé, vysílené a často poraněné či přidušené. Pro zvířata je již samotný transport v nevyhovujících podmínkách velmi traumatizující. Kapři zabití doma jsou na tom nejhůře, jejich utrpení se prodlužuje a jsou často zabíjení naprosto neodborně.  

„Touto formou happeningu chceme upozornit na zřejmou nelogičnost skutečnosti, že si vybíráme, která zvířata budeme milovat a ke kterým budeme krutí“, vysvětluje Ester Burkertová z Kolektivu pro zvířata.  

Kapr se často uvádí jako tradiční vánoční jídlo, přestože jeho konzumace na Štědrý večer je poměrně novým zvykem. Na štědrovečerní tabuli se začal objevovat až na přelomu 19. a 20. století. Ke skutečně tradičním vánočním jídlům patří třeba houbový kuba či sušené ovoce. Kolektiv pro zvířata chce připomenout, že i na Štědrý večer se lze obejít bez krutosti. Na místě konání akce se tak mohou lidé dozvědět o chutných alternativách ke štědrovečerní večeři.  

„Chceme lidem ukázat, jak prožít Vánoce jako svátky klidu a míru, nikoli násilí a zbytečného zabíjení“, dodává Burkertová.  

Happening se letos koná v Brně již pošesté. Je součástí kampaně Kolektivu pro zvířata a hnutí 269 Life, jíž se snaží veřejnost informovat o krutosti, která se skrývá za nákupem vánočního kapra.

Více informací:

Web KPZ: www.kolektivprozvirata.cz

Stránka „Prodej Vánočních psů“: www.facebook.com/prodejpsu
Videospot s komentářem: https://youtu.be/GEvCGLp9PSg

Iniciativa Vánoce bez násilí: www.vanocebeznasili.cz

Kontakty:

info@kolektivprozvirata.cz

Ester Burkertová, tel. 774 338 057

Anna Kupcová, tel. 775 338 066