Tisková zpráva – Aktivisté budou v Brně protestovat proti využívání zvířat v cirkusech

Brno – ve středu 18. května 2016 v 17 hodin se aktivisté z Kolektivu pro zvířata (KPZ) sejdou na brněnském Náměstí Svobody, aby společně s příznivci prošli město a vyjádřili nesouhlas s přítomností cirkusů se zvířaty v Brně.

„Cirkusová zvířata žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách – prostory, ve kterých tráví většinu svého života, zdaleka neodpovídají svou velikostí jejich životnímu prostoru ve volné přírodě a neumožňují uspokojení přirozených potřeb zvířat.“ – říká jeden z členů KPZ a spoluorganizátor akce, Jakub Maceja. Akci podpoří mnoho dobrovolníků, kteří veřejnosti nabídnou letáky a informační materiály přibližujíci problematiku využívání zvířat v cirkusech. Pro děti budou k dispozici tématické omalovánky.

„Je potřeba si uvědomit, že zneužívání zvířat pro zábavu je naprosto zbytečné a kruté. Jedná se o pouhý přežitek a krutou tradici, na kterou doplácejí jiní. Jak můžeme tvrdit, že žijeme v moderní společnosti, když podporujeme naprosto bezdůvodné využívání zvířat, na kterém nikdo z nás není existenčně závislý?“ dodává Maceja. Různé formy zákazu využívání zvířat v cirkusech platí již ve více než 30 světových zemích jako Bulharsko, Čína, Finsko, Izrael, Kostarika, Lucembursko, Polsko, Rakousko, Skotsko nebo Singapur. Všechny tyto země se postavily proti vystupování divokých zvířat v cirkusech na jejich území. Nově se přidalo Nizozemsko a o zákazu využívání nedomestikovaných zvířat v cirkusech se jedná u našich sousedů na Slovensku.

Pochod bude mít několik zastávek, při kterých aktivisté veřejnosti přednesou obsáhlý proslov.

Odhadovaný konec akce je kolem 18:30.

  • Další informace k této problematice najdete na webu kampaně „cirkusy bez zvířat“:
    www.cirkusybezzvirat.cz