Tisková zpráva: Aktivisté budou demonstrovat proti výstavě hospodářských zvířat a živočišnému průmyslu

Aktivisté za osvobození zvířat z brněnského Kolektivu pro zvířata a celorepublikové 269life vyjádří
nesouhlas s degradací zvířat na pouhé produkty zemědělství, kterou Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky prezentuje.

13. 5. ve 14 hodin se aktivisté shromáždí před brněnským Výstavištěm, aby tichým protestem vyjádřili svůj nesouhlas se zneužíváním zvířat pro lidské potřeby. Toto zneužívání vychází ze stejného pocitu nadřazenosti, ze kterého v minulosti pramenilo otrokářství, či holocaust. I otroci, Židé a další byli pro nadřazené pouhá čísla, bez nároku na osobní potřeby, rodinné vazby a nakonec i na životjako takový.

„Chceme pořadatelům i účastníkům sdělit, že nesouhlasíme s degradací zvířat na zboží, se kterým mohou nakládat jako s věcmi. Zvířata jsou inteligentní a cítící bytosti, které mají hodnotu samy o sobě, jejich hodnota se neodvíjí od chuti masa, objemu mléka, které mohou vyprodukovat, nebo kvality vlny. Je na čase, aby si lidé uvědomili, že otroctví zvířat je stejně opovrženíhodné jako otroctví lidí,“ říká organizátorka Anna Kupcová.

Národní výstava je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 „kusů“ zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních. Je to přehlídka, kde jsou zvířata stavěna na úroveň strojů. Tato akce a její účastníci považují zvířata za výrobní jednotky a komodity pro využití lidmi.

„Na výstavě se setkáváme s častým jevem, kterým je situace, kdy se přijdou podívat na zvířata rodiny s malými dětmi a jak děti, tak dospělí velmi obdivují zvířecí mláďata a krásu přítomných zvířat. V kontrastu s tím zajdou za roh ke stánku a neváhají si koupit kus zabitého zvířete či jej nabídnout svým dětem, kterým ještě před chvíli nadšeně zvířata ukazovali. Chceme, aby si lidé uvědomili tento paradox. Navíc vystavovaná zvířata se kvůli zoohygienickým opatřením nemohou ani vrátit zpět do chovů, buď půjdou k malochovatelům nebo budou po výstavě zabita. Často se tak na výstavě návštěvníci pravděpodobně dívají do očí otrokům, kteří jsou již odsouzeni k smrti,“ vysvětluje organizátorka protestu Ester Burkertová.

269life je celosvětová kampaň, kterou začali 2. října 2012 tři mladí aktivisté v Izraeli. Ti se nechali veřejně označkovat rozpáleným železem, které se v některých částech světa běžně používá pro značení dobytka. Číslo 269 se stalo mezinárodním symbolem proti zotročování a holocaustu zvířat.