Tisková zpráva – v centru Brna se budou opět prodávat „vánoční psi“

kapri2014-FB-uvodni-full_4

Brno – Na kruté zacházení s kapry upozorní v sobotu 19. 12. v 15 hodin v centru Brna již čtvrtým rokem lidé z Kolektivu pro zvířata (KPZ). Budou nabízet ke koupi živé psy, přítomen bude i „řezník“ a bude možné si koupit „psí maso“.


Fiktivním prodejem „vánočních psů“ chce KPZ poukázat na paradox krutého zacházení s kapry a necitlivost vůči jejich utrpení na straně jedné a soucit vůči psům jako domácím miláčkům na straně druhé. Ryby přitom vnímají bolest a strach na srovnatelné úrovni jako savci – cesta ze sádek na vánoční stůl je tak pro ně velmi krutým utrpením.


Akce má provokativním způsobem, tedy záměnou kaprů za psy, přimět lidi k zamyšlení nad rozdílným vnímáním různých druhů zvířat. Tento rozdíl je přitom především v našem přístupu. Po fyziologické stránce není mezi savci a rybami velký rozdíl: mají vyvinutou nervovou soustavu a vnímají bolest i strach. Kapři jsou před vánočními svátky vystaveni velmi krutému zacházení, které začíná již transportem ze sádek. Ryby jsou vyhladovělé, vysílené a často poraněné či přidušené. Pro zvířata je již samotný transport v nevyhovujících podmínkách velmi traumatizující. Kapři zabití doma jsou na tom nejhůře, jejich utrpení se prodlužuje a jsou často zabíjení naprosto neodborně.
„Touto formou happeningu chceme upozornit na zřejmou nelogičnost skutečnosti, že si vybíráme, která zvířata budeme milovat a ke kterým budeme krutí,“ vysvětluje Lukáš Novosad z Kolektivu pro zvířata.


Kapr se často uvádí jako tradiční vánoční jídlo, přestože jeho konzumace na Štědrý večer je poměrně novým zvykem. Na štědrovečerní tabuli se začal objevovat až na přelomu 19. a 20. století. Tradičním vánočním jídlem je houbový kuba a sušené ovoce. Kolektiv pro zvířata chce připomenout, že i na Štědrý večer se lze obejít bez krutosti. Na místě konání akce se mohou lidé dozvědět o chutných alternativách ke štědrovečerní večeři.
„Chceme lidem ukázat, jak prožít Vánoce jako svátky klidu a míru, nikoli násilí a zbytečného zabíjení,“ dodává Lukáš Novosad.


Happening, který se koná v Brně již počtvrté, je součástí kampaně Kolektivu pro zvířata, jíž se snaží veřejnost informovat o krutosti, která se skrývá za nákupem vánočního kapra.


Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1162978143712686
Fotogalerie z loňského roku: http://psi2014.jdem.cz
Videoreportáž z loňského roku: https://youtu.be/GEvCGLp9PSg
Iniciativa Vánoce bez násilí: www.vanocebeznasili.cz

Více informací:
info@kolektivprozvirata.cz
Lukáš Novosad, tel. 774 514 566
Marcela Burkertová, tel. 774 338 057