Jak se staví brněnští kandidáti k cirkusům se zvířaty?

Jak se staví brněnští kandidáti k cirkusům se zvířaty? Zeptali jsme se osmdesáti z nich, vyjma extrémistických stran,  a jak jsme slíbili na našem facebooku, přinášíme vám jejich odpovědi. Vybrali jsme politiky, kteří kandidují za Brno-město a/nebo městskou část, jejíž pozemky využívají cirkusy a na které se nám podařilo sehnat kontakt.

Z kandidátu na primátora nám odpověděla Bára Antonová (Žít Brno), Jasna Flamiková (Zelení), Petra Quittová (STAN) a Tomáš Koláčný (Piráti). Potěšilo nás, že všichni uvedení kandidáti sdílí názor většiny Brňanů a případně by se zasadili za to, aby se městské pozemky cirkusům dále nepronajímaly, či už toto téma dokonce plánují otevřít a zákaz aktivně prosazovat. Neupravené odpovědi naleznete níže.

Nejvíce odpovědí jsme dostali od kandidátů Strany zelených (4), kteří nám poslali také stanovisko za celou Stranu, na němž se shodli. Tři odpovědi nám zaslali kandidáti za ANO 2011, jeden kandidát za ČSSD, jeden kandidát za STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ , jeden kandidát za Sousedé z Líšně a jeden kandidát za TOP 09 (nezapočítáváme kandidáty na primátora). Děkujeme za odpovědi!

Naše otázka zněla: “Pokud budete moci po volbách ze své pozice ovlivnit pronájem obecních pozemků cirkusům, budete nadále tolerovat cirkusy se zvířaty na území města Brna, nebo zda naopak budete brát v úvahu postoj většiny společnosti a podniknete kroky k tomu, aby cirkusy se zvířaty v Brně vystupovat nemohly, např. zamítnutím pronájmu obecních pozemků?”

Zde si můžete přečíst odpovědi, které jsme obdržely:

Kandidáti na primátora:

Mgr. Jasna Flamiková, Zelení
Cirkusy se zvířaty považujeme za středověkou formu zábavy, která v dnešní společnosti nemá místo. Zvířata, zvláště druhy volně žijící v přírodě, mají mít v chovu podmínky co nejvíce se blížící přirozenému prostředí, a to cirkusy nejsou schopny zajistit. Podporujeme dlouhodobě zákaz cirkusů se zvířaty na celostátní úrovni, viz náš volební program 2017, kapitola Ochrana zvířat: https://www.zeleni.cz/ochrana-zvirat/
Město Brno, by mělo jít v tomto směru příkladem. Budeme prosazovat přijetí pravidel, která zajistí, že městské pozemky nebudou pronajímány cirkusům se zvířaty. Připravíme a předložíme zastupitelstvu návrh městské vyhlášky, která by cirkusy se zvířaty zakazovala na celém území města Brna.

Mgr. Barbora ANTONOVÁ, Žít Brno
Souhlasíme s tím, že zvířata do cirkusu nepatří.

Bc. Petra Quittová, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Z mého pohledu cirkusy byly, jsou a budou. Je jen otázka, kam budou svým zaměřením směřovat. Je pravdou, že stále více se spíše představují akrobaté, kouzelníci a je zde určitá forma zábavy pro děti. V případě, že zde budou i drezúrovaná zvířata by bylo vhodné a dobré, aby více podléhaly veterinární kontrole ať už z pohledu kontroly ustájení či podmínek k jejich životu.  Pokud vlastníme jakékoliv zvíře potřebuje mít určitý výcvik (pes, kočka)

K Vaší otázce sděluji, že nejsem pro pronajímaní obecných prostranství, neboť z mého pohledu vidím, že i návštěvnost těchto cirkusů je na ústupu a lístky se nabízí i ve školách v akcích 1+1.  To o něčem svědčí.

Bc. Tomáš Koláčný, Pirátská strana
Na úvod mi dovolte podotknout, že podporuji plošný zákaz cirkusů s divokými zvířaty na celém území České republiky, jelikož se dle mého názoru v řadě případů jedná o chov bez dodržování základních etologických potřeb divokých zvířat a drezuru, která často naplňuje definici týrání zvířat. O malinko liberálnější jsem k domestikovaným druhům, v jejichž případě je z mého pohledu problematická jen nepřiměřená drezura a morální aspekt obživy založené na drezuře zvířat, své etologické potřeby ve většině případů domestikované druhy splněné mají (pes v panelákové garsonce je na tom co do naplnění etologických potřeb určitě hůř, než pes v cirkuse), nicméně i v jejich případě bych se proti zákazu určitě nestavěl.
Co se týká zákazu cirkusů v Brně, v současnosti je pronájem ploch pro cirkusy v naprosté většině případů v kompetenci příslušné městské části, která má daný pozemek svěřený. Z úrovně celoměstského zastupitelstva (magistrátu) je možné zákaz iniciovat cestou zakotvení do statutu města, nicméně i tato změna podléhá dle principu subsidiarity postoji městské části, spravující příslušné území.

Za sebe a za Piráty tedy mohu deklarovat plnou podporu úplného zákazu cirkusů s divokými zvířaty a většinovou podporu úplného zákazu cirkusů s domestikovanými zvířaty na území města Brna z úrovně celoměstského zastupitelstva a úrovně zastupitelstev těch městských částí Brna, ve kterých budou mít Piráti zastoupení (naši zástupci kandidují na Brno-střed, Královo Pole, Žabovřesky a Židenice).

Kandidáti do zastupitelstva

Zelení

Mgr. Martin Ander Ph.D. + Bc. Jan Perla
Cirkusy se zvířaty považuji za středověkou formu zábavy, která v dnešní společnosti nemá místo. Zvířata, zvláště druhy volně žijící v přírodě, mají mít v chovu podmínky co nejvíce se blížící přirozenému prostředí, a to cirkusy nejsou schopny zajistit. Jako Zelení proto podporujeme dlouhodobě zákaz cirkusů se zvířaty na celostátní úrovni, viz náš volební program 2017, kapitola Ochrana zvířat: https://www.zeleni.cz/ochrana-zvirat/
Město Brno, by mělo jít v tomto směru příkladem. Budu prosazovat přijetí pravidel, která zajistí, že městské pozemky nebudou pronajímány cirkusům se zvířaty. Klub Zelených připraví a předloží zastupitelstvu návrh městské vyhlášky, která by cirkusy se zvířaty zakazovala na celém území města Brna.

Mgr. Matouš Vencálek
Jsem přesvědčen, že ukazovat drezurovaná zvířata v cirkusech namísto toho, abychom se snažili chránit zvířata a jejich přirozené prostředí, je veskrze absurdní. Zelení ostatně dlouhodobě zákaz chovu zvířat v cirkusech prosazují i na celostátní úrovni, proto budeme o zákaz cirkusů s živými zvířaty alespoň na území města Brna usilovat.

Ing. David Veselý
Jako číslo 10, na Zelené kandidátce, zasílám svůj názor na využívaní zvířat v cirkusech.
Jsem přesvědčen, že pokud chceme zvířata pochopit, musíme je sledovat v jejich přirozeném prostředí. Tomu se vystoupení zvířat v cirkusech ani vzdáleně nepodobá. Medvěda jedoucího na kole prostě v našich lesích nepotkáme. Pokud se má město v tomto směru na něco soustředit, tak je to navracení rozmanitostí přírodního prostředí zpět do městského prostoru. Je určitě lepší, pokud se děti seznámí se zvířaty při procházce kolem revitalizovaných řek, než na pilinách cirkusové manéže. Dobré přírodní prostředí města, je dobrým základem pro vytvoření pozitivního vztahu a úcty k životu všech organismů. A kdo by potom chtěl sledovat apatická a rezignovaná zvířata v cirkusech?

ANO 2011

Ing. Antonín Brzobohatý

Musím se omluvit, nějak jsme se problematikou zvířat v cirkusech prozatím nezabývali, proto mohu říci jen svůj zcela soukromý názor. Vystupování cvičených zvířat v cirkusech má mnohaletou tradici a pokud je o zvířata řádně pečováno z hlediska stravy a veterinární péče, já v tom nevidím žádný velký problém. Sám chodím s vnoučaty do cirkusu a vidím, jakou radost mají z toho, že se zvířata mohou také něco naučit a předvést to.  Pokud bychom uvažovali, že zvířata cirkusové vystoupení stresuje a je jim to nepříjemné, vězte, že mě například stresuje, když musím v rámci služební cesty do Prahy jet po D1, být ohrožován spoustou psychopatů a nezřídka stát hodiny v nekonečných kolonách, místo abych byl načas na místě smluveného jednání. Mimo to mě stresuje asi tisíc dalších věcí, ze kterých mám vysoký tlak a další civilizační choroby. Asi by bylo lepší, kdyby tygři běhali po džungli, ale to, že dvakrát denně proskočí kruhem, mi zase nepřipadá ta nejhroznější věc na světě. Omlouvám se, že s vámi příliš nesouhlasím,  ale jsem zvyklý věci říkat upřímně a na rovinu.

Ing. Karin Karasová
Já ani moje rodina nesouhlasíme s drezurou volně žijících zvířat v cirkusech, z tohoto důvodu cirkusy nikdy a nikde nenavštěvujeme.

 

ČSSD

JUDr. Jiří Oliva
Ano souhlasím s Vámi, sám jsem v cirkuse nikdy nebyl a ani své děti tam nevodím. Nápad nepodporovat to ze strany města je myslím dobrý a neměl bych s ním problém.

Starostové a nezávislí

Jan Merta
Pokud o tom budu moci rozhodovat tak cirkusy nepovolím.

TOP 09

Mgr. Michal Kincl
Pokud je mi známo, v poslední době se obecní pozemky v Bohunicích k podobným účelům nepronajímaly. Ani mě nyní nepadá, kde by se u nás na obecním dal dnes cirkus postavit, když prostor před ZŠ Vedlejší je již zastavěn.

Pokud se tedy ptáte na hypotetickou žádost o pronájem, potom si Vám dovoluji odpovědět, že si nedovoluji generalizovat. Na generalizaci nemám dostatek vstupních informací, Vámi poskytnuté informace jsou pouze z jednoho zdroje, obvykle si informace ověřuji z více zdrojů. Tedy v takovém hypotetickém případě bychom se ohledně otázky zda pronajmout či nikoliv rozhodli na základě osobního kontaktu s předmětným žadatelem (za účelem mj. posouzení životní úrovně zvířat). V případě neuspokojivých podmínek zvířat by měl žadatel smůlu, podali bychom i podnět státním orgánům, že dochází k týrání zvířat. V opačném případě nelze takový hypotetický pronájem vyloučit, neboť jsme toho názoru, že je obecně třeba spíše méně než více regulace (a případné nepronajmutí je jistou formou regulace). Ostatně každý se může rozhodnout, zda si vstupenku do cirkusu koupí či nikoliv. Ale jak jsem se vyjádřil již výše, považuji tuto úvahu spíše za akademickou.

Sousedé z Líšně

Ondřej Zendulka
K popisovanému tématu bych se vyjádřil ve třech rovinách:
V první řadě je třeba podotknout, že momentálně nastavená legislativa týkající ochrany zvířat proti týrání tzn. zákon č. 246/1992 Sb. provozování cirkusů nezakazuje a pokud jsou dodrženy další zákonné podmínky ustájení a chovu zvířat nejedná se nic nelegálního. Určitě bych byl pro otevření debaty o možné změně zákona, popřípadě souvisejících vyhlášek, zda vůbec, případně za jakých podmínek umožnit cirkusům práci s volně žijícími zvířaty. Z části už na to uvedený zákon myslí v paragrafu14a, ale bylo by vhodné na toto téma otevřít diskusi laické i odborné veřejnosti.

Co se týká postoje k pronájmu obecních pozemků cirkusům z případné pozice zastupitele bych byl spíše pro povolení pronájmu. Jak už jsme psal v první části nejedná se o nic nelegálního a spíš by mě v případě pronájmu obecního pozemku zajímalo, jakým způsobem by mohl cirkus narušit komfort bydlení občanů v jeho blízkosti (rušení nočního klidu, zabezpečení zvířat, světelný smog atd.) a zda budou pronajaté plochy vráceny v původním stavu. O tom jestli cirkus navštíví nebo ne by měl potom rozhodnout občan sám. Myslím, že by zde městská část neměla hrát roli cenzora co je a co není vhodné pro občana.

Poslední rovina je rovina historická. Je potřeba si uvědomit, že ještě na počátku minulého století byla v cirkusech vystavována exotická zvířata, která lidé znali nanejvýš z knih a černobílých fotografií. Není proto divu, že cirkus byl navštěvován i z důvodu vidět tato “exotická” zvířata na vlastní oči. Nicméně v dnešní době, kdy si můžete tato zvířata prohlédnout kdykoliv na internetu nebo na živo v podstatě v kterémkoliv krajském městě ztrácí tato role cirkusu a tím i celý cirkus postavený na drezuře zvířat smysl, možná proto je dnes o mnoho populárnější tzv. nový cirkus založený na lidských nikoliv zvířecích dovednostech. Berte toto prosím jen jako můj osobní a subjektivní historický vhled do problematiky.

Rozhodnutí je na Vás!

V našem městě je spousta problémů. Některé se dotýkají lidí, některé i zvířat a toto je jeden z těch, který dlouhodobě padá právě na zvířata. Proto prosíme, uvažujte před volbami zodpovědně a pamatujte i na naše zvířecí přátele, kteří si také zaslouží úctu a respekt.