Národní výstava otroků v Brně

V Brně se po dvou letech opět koná Národní výstava hospodářských zvířat. Tato ostudná ukázka degradace živých, cítících bytostí je vyjádřením nadřazeného postoje člověka ke zvířatům a nápadně připomíná otrokářské aukce a výstavy, které známe z ne tak dávné minulosti.

Po čtyři dny se na výstavišti ocitá přes 800 otroků, kteří smutně stojí nebo polehávají přivázáni krátkým řetězem či v klecích, mláďata se bázlivě tisknou k matkám, statní samci jen zlomeně a otupěle civí. V soutěžích se posuzuje výkrmnost a zmasilost, u dojnic kvalita mléka a množství, které jsou schopné vyprodukovat. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že jsou to živé bytosti s vlastními pocity a touhami. Stejně tak, jako se lidští otroci ještě před pár stoletími hodnotili podle stavby těla, síly nebo obratnosti, se zde zvířecí otroci hodnotí podle užitkovosti. (Jak to na této výstavě vypadá? → http://bit.ly/NVHZ_KPZ)

Kolektiv pro zvířata proto letos opět pořádá happening s názvem “Národní výstava otroků”, pomocí kterého chce poukázat na podobnost mezi lidskými a mimolidskými otroky. Je načase si uvědomit, že otroctví zvířat je stejně opovrženíhodné jako otroctví lidí.

Naše Národní výstava otroků začne v odpoledních hodinách na Malinovského náměstí v Brně, kde formou happeningu vyjádříme svůj nesouhlas s degradací zvířat na zboží. Samotný happening bude končit ve večerních hodinách – přesné časy ještě upřesníme.

Zvířata jsou inteligentní bytosti, které nejsou na světe pro lidi, ale ze svých vlastních důvodů. Přijďte i vy říct “NE” Národní výstavě hospodářských zvířat. Každý hlas je důležitý!

Pokud máte zájem zapojit se do této akce, napište nám zprávu na náš facebook nebo na email info@kolektivprozvirata.cz