Tisková zpráva: V centru Brna se budou opět prodávat „vánoční psi“

Brno – Na kruté zacházení s kapry upozorní ve čtvrtek 19. prosince od 17 hodin v centru Brna lidé z aktivistické organizace Kolektiv pro zvířata z.s.. Budou nabízet ke koupi živé psy, přítomen bude i „řezník“ a bude možné zakoupit „psí maso“.

Fiktivním prodejem „vánočních psů“ chce Kolektiv pro zvířata poukázat na paradox krutého zacházení s kapry a necitlivost vůči jejich utrpení na straně jedné a soucit se psy jako domácími mazlíčky na straně druhé. Podle aktuálních vědeckých poznatků přitom ryby vnímají bolest a strach na srovnatelné úrovni jako savci – cesta ze sádek na vánoční stůl je tak pro ně utrpením.

Tento fiktivní prodej má provokativním způsobem, tedy záměnou kaprů za psy, přimět lidi k zamyšlení nad rozdílným vnímáním různých druhů zvířat. Tento rozdíl je přitom především v našem přístupu. Po fyziologické stránce není mezi savci a rybami velký rozdíl: mají vyvinutou nervovou soustavu a vnímají bolest i strach. Kapři jsou před vánočními svátky vystaveni velmi krutému zacházení, které začíná již transportem ze sádek. Ryby jsou vyhladovělé, vysílené a často poraněné či přidušené. Pro zvířata je již samotný transport v nevyhovujících podmínkách velmi traumatizující. Kapři zabití doma jsou na tom nejhůře, jejich utrpení se prodlužuje a jsou často zabíjení naprosto neodborně.

„Touto formou happeningu chceme upozornit na zřejmou nelogičnost skutečnosti, že si vybíráme, která zvířata budeme milovat a ke kterým budeme krutí“, vysvětluje Veronika Chlupová z Kolektivu pro zvířata.

V průběhu prosince probíhají po celé republice různé akce, které se snaží upozornit na kruté zacházení s kapry. Najdeme mezi nimi jak poklidné vánoční rostlinné ochutnávky, tak i pochody proti zabíjení tzv. vánočních kaprů či tiché uličky u kádí s kapry.

Kapr se často uvádí jako tradiční vánoční jídlo, přestože jeho konzumace na Štědrý večer je poměrně novým zvykem. Na štědrovečerní tabuli se začal objevovat až na přelomu 19. a 20. století. Ke skutečně tradičním vánočním jídlům patří třeba houbový kuba či sušené ovoce. Kolektiv pro zvířata chce připomenout, že i na Štědrý večer se lze obejít bez krutosti. Na místě konání akce se tak mohou lidé dozvědět o chutných alternativách ke štědrovečerní večeři.

„Chceme lidem ukázat, jak prožít Vánoce jako svátky klidu a míru, nikoli násilí a zbytečného zabíjení“, dodává Chlupová.

Více informací:

Stránka „Prodej Vánočních psů“: www.facebook.com/prodejpsu
Videospot s komentářem: https://youtu.be/GEvCGLp9PSg

Iniciativa Vánoce bez násilí: www.vanocebeznasili.cz

Kontakty:

info@kolektivprozvirata.cz

Veronika Chlupová, tel. 604 338 040